Vallcarca NEXT

Localització: Sitges
Any: 2020
Superficie total: 49 ha
Superficie sostre: –
Estat: –
Nombre d’habitatges: –
Ús principal: Districte d’innovació

Modificació Puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Sitges en l'àmbit de Vallcarca.

Amb la regeneració urbana i transformació arquitectònica de Vallcarca, Sitges, pretenem revitalitzar la depreciada zona de la fàbrica de ciment i convertir-la en un districte capdavanter dins de la indústria del coneixement i la innovació.

Aquesta visió esbossa els elements d’oportunitat que representa la regeneració d’aquesta cimentera de cara a la nova indústria del futur. També s’esbossa la proposta general amb una explicació gràfica de l’estratègia de regeneració i un avanç del pla director i l’ordenació. S’inclouen algunes de les primeres imatges de la futura Vallcarca, per a acabar amb unes breus conclusions que es tindran en compte per a elaborar la proposta urbanística definitiva.

Aquest projecte ofereix un resum integrat del nostre procés de planejament director i disseny urbà basat en la recerca, l’anàlisi i la col·laboració amb altres especialistes, reflectit en els treballs de recerca del Parc Natural del Garraf i la Cimentera de Vallcarca, i els documents normatius, de planejament i d’anàlisi territorial.

Altres projectes