Via Laietana

Localització: Barcelona
Any: 2021
Superficie total: 2.127m
Estat: Construït
Nombre d’habitatges: 16
Ús principal: Residencial

Altres projectes