Vilamós – Poum

Urbanisme

Vilamós – Poum

Urbanisme
 • Any: 2007
 • Localizació: Vilamós

L’objectiu principal del POUM de Vilamòs és adaptar el planejament a les necessitats urbanístiques i socials actuals, tot establint un nou marc normatiu que incorpori un model de desenvolupament sostenible que preservi les característiques pròpies de la Vall d’Aran. Per fer-ho, el POUM opta per un planejament urbà que preservi les característiques ambientals i estètiques del municipi i que consolidi el nucli urbà de Vilamòs, millorant la mobilitat interna mitjançant la creació d’una viabilitat perimetral connectada a la trama urbana que defineixi els àmbits de futur creixement i el nucli d’Era Bordeta, tot establint una correcta regulació de les activitats existents.

 • Arquitectura:

  5%
 • Urbanisme:

  80%
 • Enginyeria:

  5%
 • Jurídic:

  10%
Tornar