Masquefa – Poum

Urbanisme

Masquefa – Poum

Urbanisme
 • Any: 2012
 • Localizació: Masquefa

El POUM de Masquefa pretén articular el planejament urbanístic actual i establir les bases per configurar un model de desenvolupament urbanístic que faci de Masquefa una ciutat diversificada, amb identitat, espais lliures i serveis que millorin la qualitat de vida dels ciutadans.
Així mateix, el POUM també promou el desenvolupament econòmic del municipi, classificant nous sòls i aprofitant la localització estratègica del municipi respecte de les infraestructures viàries existents i planificades. El PAUM de Masquefa conté les previsions i els compromisos assumits pel POUM pel que fa als projectes de reforma i millora urbana, els equipaments i la generació d’activitat econòmica.

 • Arquitectura:

  5%
 • Urbanisme:

  80%
 • Enginyeria:

  5%
 • Jurídic:

  10%
Tornar