La Granja

Urbanisme

La Granja

Urbanisme
 • Any: 2017
 • Localizació: Sector Can Pei i PPU5 La Granja II, Sitges

L’àmbit objecte d’aquesta modificació pretén adequar la planificació i l’ordenació urbanístiques a la realitat física actual de la zona en coherència amb la topografia i les preexistències.

 • Arquitectura:

  10%
 • Urbanisme:

  75%
 • Enginyeria:

  15%
Tornar