Calafell Hostal del Prat

Urbanisme

Calafell Hostal del Prat

Urbanisme
 • Any: 2017
 • Localizació: Carretera de l’Estació

Ordenació per al PP Hostal del Prat delimitada al POUM de Calafell. L’ordenació integra la correcció de la inundabilitat, aportant mesures correctores vinculades a l’ordenació proposada.

 • Arquitectura:

  10%
 • Urbanisme:

  80%
 • Enginyeria:

  10%
Tornar