Cadaqués – S’Oliguera

Urbanisme

Cadaqués – S’Oliguera

Urbanisme
 • Any: 2014
 • Localizació: Sant Baldiri, 17, Cadaqués

El pla parcial té com a objectiu la transformació del sòl a fi de desenvolupar el sector S’Oliguera 2, tot respectant l’entorn de manera coherent amb la trama viària que estructura la península dels Caials i la seva integració topogràfica.
L’ordenació general està induïda per un seguit d’elements que actualment formen part del territori i que la proposta incorpora i manté, per garantir la millor inserció de l’edificació en l’entorn dels Caials.

 • Arquitectura:

  5%
 • Urbanisme:

  70%
 • Enginyeria:

  10%
 • Jurídic:

  15%
Tornar