Berga – Rasa Dels Molins

Urbanisme

Berga – Rasa Dels Molins

Urbanisme
 • Any: 2007
 • Localizació: Berga

La Rasa dels Molins suposa un gran espai verd que, malauradament, no ha estat aprofitat per la ciutat i que al llarg del temps ha vist com el creixement urbà el deixava com a espai residual. Potser es deu a la complexitat de la topografia de l’àmbit, que presenta unes diferències de cotes considerables entre aquest i el sòl contigu.
La modificació puntual té com a objectius principals desenvolupar tot un seguit d’equipaments amb un interès públic evident amb la finalitat d’obrir el sector a la plaça del Doctor Salón, fixar i dotar el municipi d’un gran equipament d’aparcament i possibles usos comercials i terciaris i fixar la superfície i els usos del gran espai lliure de la Rasa, amb la intenció que el projecte d’urbanització posterior desenvolupi geomètricament totes les solucions adoptades per a la seva accessibilitat i ús públic.

 • Arquitectura:

  5%
 • Urbanisme:

  75%
 • Enginyeria:

  10%
 • Jurídic:

  10%
Tornar