Soledat

Localització: Sabadell
Any: 2020
Superficie sostre: 245 m²
Estat: Construït
Nombre d’habitatges: 1
Ús principal: Residencial

Altres projectes