Sant Ferran

Localització: Sabadell
Any: 2021
Superficie sostre: 3.708 m²
Estat: Construït
Nombre d’habitatges: 32
Ús principal: Residencial

Altres projectes