Revisió del Pla Especial d’Usos de l’Eixample

Localització: Barcelona
Any: 2022
Superficie total: 748 ha

Consultoria GIS aplicada a l'urbanisme del Pla Especial de regulació de les activitats de pública concurrència, comerços alimentaris i altres activitats del districte de l'Eixample a Barcelona.

El Pla d’Ordenació del Territori de l’Eixample pretén regular la implantació de comerços públics, comerç d’alimentació i serveis turístics en el districte més gran de Barcelona. L’objectiu principal és preservar la identitat del districte, la vida quotidiana del barri i l’equilibri entre els diferents tipus de comerços en un entorn que sofrirà una transformació molt important en els pròxims anys amb la implantació del pla de la superilla de Barcelona. En els últims anys, l’activitat comercial en aquest districte s’ha incrementat i especialitzat a causa d’una excessiva pressió turística i el consegüent desplaçament dels negocis dirigits als locals, impactant negativament en la qualitat de vida dels residents en termes de nivells de soroll, saturació d’espais públics i augment de la logística. Hem estat assessorant i suggerint a l’Ajuntament de Barcelona proposades de millora al pla desenvolupat per l’equip tècnic responsable del Pla d’Ordenació del Territori. Per a això, hem utilitzat tècniques capdavanteres d’anàlisi espacial basades en big data i models predictius, per a configurar una normativa dinàmica i flexible en funció dels diferents escenaris plantejats en el districte.

Altres projectes