Via Laietana

  • Ubicació Barcelona
  • > Client Privat
  • Any 2021
  • Estat Construït
  • Categoria Arquitectura
  • Escala City
  • Equip OUA

“Recuperar l’essència d’una petita part de la ciutat que havia estat gloriosa en els seus temps és emocionant”

Treballar amb edificis emblemàtics d’una ciutat no és nou per OUA, però és un detall que assenyala la capacitat de l’empresa per excel·lir en projectes complexos. És el cas d’aquesta obra de rehabilitació integral, divisió i canvi d’ús a habitatges situada al número 12 de la Via Laietana de Barcelona. L’Oriol Serrat i l’Òscar Company ens parlen de l’actuació.

En què consisteix el projecte?
El projecte planteja un canvi d’ús general d’un edifici que data del 1924, tot conservant i restaurant el disseny original en les parts de l’edifici que mantenen les condicions d’origen. Aquest és el cas de façanes, cobertes, patis interiors, nucli d’escala i configuració tipològica de les plantes. Per al vestíbul, el qual no manté les condicions d’origen, es planteja una actuació respectuosa d’integració dels requeriments de la normativa en matèria d’accessibilitat i prevenció d’incendis.

Quin nou ús es dona a l’edifici i quins eren els usos anteriors?
El projecte preveu desenvolupar un total de setze habitatges. Originalment, l’edifici es va destinar a locals comercials en planta baixa, habitatge de porteria en planta soterrani, oficines en plantes 1, 2 i 3, i habitatge en planta 4. Més tard, l’habitatge de la planta 4 es va transformar progressivament en oficines, amb una configuració similar a la de les plantes inferiors. L’ús d’habitatge en planta àtic s’ha mantingut des de la seva construcció l’any 1935.

Què suposa actuar en un edifici amb gairebé cent anys d’història?
És un privilegi i un repte a la vegada. Més enllà de les dificultats que suposa portar a terme intervencions en edificis amb un nivell de conservació patrimonial tan alt, ser partícips de la recuperació d’una petita part de la ciutat que havia estat gloriosa en els seus temps és molt emocionant. Així i tot, a causa de la conversió d’alguns habitatges en oficines, una part d’aquest patrimoni s’havia degradat molt, i tornar a convertir-lo en habitatges ha implicat un treball molt rigorós d’anàlisi històrica per recuperar la identitat del lloc i adaptar-la a les noves necessitats del mercat.

Com es recupera la identitat històrica d’un edifici que s’ha perdut amb un canvi d’ús?
És com un treball d’arqueologia. Cal fer un estudi històric i, a partir d’aquest, treballar amb artesans i restauradors professionals per tal de poder recuperar els frescos, els estucats i les peces originals de l’arquitectura. Mitjançant l’estudi històric i patrimonial, s’han recuperat les formes, textures, colors i materials originals.

Com interactua l’edifici amb l’entorn on s’ubica?
En estar situat en un entorn rodejat d’edificis històrics, el fet de rehabilitar-lo fomenta i potencia la conservació, rehabilitació i millora d’aquest eix de Via Laietana. A més a més, la decisió de rehabilitar-lo, allarga la vida útil de l’edifici. Només pel fet de no enderrocar, es redueix la petjada ecològica de la intervenció.