POUM Manresa

  • Ubicació Manresa
  • > Client Públic
  • Any 2017
  • Estat En procés
  • Categoria Urbanisme
  • Escala Municipality
  • Equip OUA & Gamma

“Un POUM és una eina clau per dissenyar el desenvolupament i el creixement futur d’un territori, sobretot pel que fa a criteris de sostenibilitat, però també en l’àmbit econòmic i social”

El Departament d’Urbanisme d’OUA és expert en la redacció de plans que afavoreixin el creixement positiu de les ciutats, tant a escala de paisatge urbà com a escala econòmica, ecològica i social. Entre els plans urbanístics que hem redactat, destaquen diversos plans d’ordenació urbanística municipal (POUM). En Mauro Mas ens en parla a través de l’exemple del POUM de Manresa, aprovat l’any 2017.

Què és un pla d’ordenació urbanística municipal (POUM)?
Els POUM són un instrument legal d’ordenació urbanística del territori que correspon als ajuntaments. El seu objectiu és ordenar el creixement i millorar la imatge del municipi, els serveis i els equipaments, així com l’espai públic i els espais verds. També definir el model de mobilitat local i fixar les bases del model econòmic del municipi per a un període d’uns quinze a vint anys.

Part d’aquesta feina implica classificar el sòl d’un municipi amb la finalitat d’establir-ne un règim jurídic que en determini els usos, és a dir, si es dedicarà a indústria, habitatge o serveis i on s’ha de fer cada cosa, o si pel contrari s’han de preservar certes àrees per a una evolució controlada, atractiva i sostenible de la ciutat.

No sembla una tasca fàcil…
Un POUM és un dels documents més complexos que hi ha, però és una eina clau per dissenyar el desenvolupament i el creixement futur d’un territori, sobretot pel que fa a criteris de sostenibilitat, però també en l’àmbit econòmic i social. Per redactar-los, s’han de tenir en compte molts escenaris, no només l’urbanístic; a més, hi ha molts interessos en joc. Per això, aprovar un POUM pot trigar molts anys. Només la seva redacció pot durar entre quatre i sis anys, perquè hi ha molta gent implicada. Per crear-los, cal elaborar i estudiar rigorosament informes de tipus social, de mobilitat, de sostenibilitat econòmica i ecològica, de riscos i de caràcter històric i patrimonial, entre d’altres.

Com ha estat l’experiència de redactar el POUM de Manresa?
Personalment, he redactat tres POUM (el de Taradell, el de Vic i el de Manresa) i, actualment, estem treballant en el de Salou i el de Masquefa. En relació amb altres plans, del POUM de Manresa destacaria la voluntat de treballar el creixement de la ciutat reutilitzant sòl urbà, és a dir, aprofitant entorns degradats, solars buits, espais en desús…, i limitant el creixement en sòl no urbanitzable. Facilitar la reutilització de sòls obsolets dins la mateixa ciutat ha permès descartar el creixement de Manresa al sud del riu, en un paratge bastant maco que, gràcies a aquest pla, es podrà conservar.

Un altre aspecte important del pla ha estat el treball que s’ha fet per tractar de posar fi a la degradació del centre històric. Es va observar que els veïns de tota la vida havien marxat i no hi havia hagut relleu generacional. Com a conseqüència, no s’ha renovat l’habitatge, els preus han baixat i la immigració s’ha imposat, creant un efecte gueto que no ha afavorit la percepció del centre històric com a un espai inclusiu.

Què pot fer l’urbanisme davant aquest tipus de problemes?
L’urbanisme és una peça més en l’engranatge d’una ciutat. Un pla urbanístic ha de fer balança entre el manteniment i la conservació de certs espais i la revisió d’algunes condicions perquè puguin tenir lloc noves intervencions. Sovint, la normativa és massa rígida i establir unes condicions més flexibles pot generar canvis positius. Per exemple, al centre de Manresa, no es podia posar aparcament en planta baixa. Revisar aquesta mesura i habilitar la possibilitat d’aparcament en certs carrers ha fet aquesta zona més accessible.

Com es noten els efectes d’un POUM?
Els canvis es noten en el paisatge urbà i els efectes s’aprecien a llarg termini, tot i que, en gran part, depenen de la dinàmica de la ciutat: si una ciutat és activa, els efectes es notaran més i més ràpid. En el cas de Vic, per exemple, just davant de la catedral hi havia una gasolinera i, gràcies al POUM, ara hi ha una biblioteca.