Llobregós – Can Mateu

  • Ubicació Gualba
  • > Client Privat
  • Any 2020
  • Estat En procés
  • Categoria Urbanisme
  • Escala Neighbourhood
  • Equip OUA

“La protecció del patrimoni urbà i històric pot conviure amb el creixement del barri”

Ubicat en una parcel·la amb molt pendent, a prop del túnel de la Rovira, aquest projecte urbanístic de modificació del planejament del carrer Llobregós i la baixada de Can Mateu destaca per la dotació d’habitatges i espais verds en pro de la conservació i millora de l’entorn de les emblemàtiques cases de les bugaderes d’Horta. El Jordi Artigas i la Núria Noguer, del Departament d’Urbanisme d’OUA, ens parlen del projecte.

Quina és la història de les cases de les bugaderes d’Horta?
A Barcelona, des de començaments del segle xvii i fins ben entrat el segle xx, la majoria d’habitatges no disposaven d’aigua corrent ni d’espais adequats per rentar la roba, motiu pel qual la gent havia de fer la bugada fora de la llar, en safaretjos públics o contractant bugaderes. El municipi d’Horta, per la seva situació al peu de la serralada de Collserola, gaudia d’abundants fonts d’aigua de les rieres i els torrents que baixaven de la muntanya, així com de molt sol, vent i espai per estendre roba. Això va fer que algunes dones del barri convertissin l’activitat de rentar la roba en una professió que durant generacions va tenir molta presència al barri i que encara viu en alguns conjunts de cases.

En què consisteix el projecte?
S’ha fet una reinterpretació jurídica i urbanística del planejament per tal de poder reordenar l’espai. Aquest pla fa possible protegir i posar en valor les cases de les bugaderes, evitant que aquestes puguin ser enderrocades o s’hi pugui construir al seu voltant a través d’un nou espai verd. El projecte treballa de manera clara a escala de barri, millorant els eixos de connexió d’Horta amb la resta de la ciutat amb l’ampliació i adequació del carrer Llobregós. Finalment, s’ordenen les volumetries annexes a la baixada de Can Mateu amb una intervenció urbana de caràcter privat que atorga al barri nous habitatges.

A l’hora d’encarar projectes d’urbanisme com aquest, què és més important?
La recerca i investigació del context del districte d’Horta-Guinardó, i més concretament del barri i del seu entorn directe, ens ha permès entendre la urgent necessitat de protegir el patrimoni modificant el plantejament actual. Aquest procés de recerca és molt important en tots els projectes d’urbanisme, ja que és l’única manera d’entendre com podem aportar valor al context sense malmetre’l i aprofitant-ne al màxim els avantatges que té. Cada entorn és únic i diferent, i l’urbanisme s’encarrega d’adaptar-se a aquestes necessitats precises per a cada cas.

Quina especificitat té la zona i com hi dialoga el projecte?
El barri d’Horta es troba dins la zona de protecció especial de l’ambient atmosfèric de la Regió Metropolitana de Barcelona. Aquesta àrea de protecció atmosfèrica engloba 40 municipis de la comarca del Barcelonès, Baix Llobregat, Vallès Occidental i Vallès Oriental que superen els nivells de contaminació de la directiva europea sobre la qualitat de l’ambient. En aquest sentit, la creació d’un nou espai verd no només permet protegir l’entorn de les emblemàtiques cases, sinó que contribueix a millorar la qualitat de l’aire per tal de complir amb els valors previstos en la legislació.

La protecció del patrimoni urbà i històric pot conviure amb el creixement d’un barri?

Sí, es poden seguir construint habitatges sense malmetre l’entorn i valorant-lo. Interpretar i conèixer la normativa en l’àmbit urbanístic, i modificar-la si cal, aporta solucions equilibrades per un creixement controlat i sostenible.