Hotel Orangine

  • Ubicació L'Hospitalet de Llobregat
  • > Client Privat
  • Any 2021
  • Estat Construït
  • Categoria Arquitectura
  • Escala Neighbourhood
  • Equip Laura Coladas, Oriol Serrat, Anna Cases, Rafel Gras

“La decisió de no enderrocar per rehabilitar i reaprofitar l’arquitectura existent és un valor en alça”

No enderrocar, conservar i rehabilitar és una tendència a l’alça que, a més de contribuir a una major sostenibilitat en la pràctica arquitectònica, atorga singularitat als projectes. És el cas del nou Hotel Orangine, un projecte basat en la transformació d’un edifici que era una antiga impremta en un hotel ple de caràcter. La Laura Coladas i l’Oriol Serrat, del Departament d’Arquitectura d’OUA, ens expliquen el projecte.

Comencem pel client…
És una petita empresa hotelera familiar que decideix invertir en la compra d’una antiga nau a l’Hospitalet de Llobregat, zona emergent i creixent en expansió per la moratòria hotelera del centre de Barcelona. En tractar-se d’una zona no objecte de turisme, el client aposta per la polivalència i s’adreça a diferents perfils de clients.

Quin és l’objectiu de l’encàrrec?
El projecte preveu conservar i restituir el disseny original de l’estructura de l’edifici que manté les condicions d’origen i l’essència d’un edifici industrial. En el cas de la façana, es pretén modificar la morfologia d’aquesta per tal d’integrar-la al nou ús previst per a l’edifici. Així, s’ha concebut com un nou element, però amb reminiscències de materialitat de l’antiga impremta.

Quina part del procés ha estat més important?
El diàleg amb l’Ajuntament de l’Hospitalet per entendre què es podia conservar i mantenir de l’edifici i, a la vegada, fer-ne el canvi d’ús ha estat vital. Ha sigut necessari entendre bé tant l’encàrrec com la normativa i l’arquitectura d’origen.

Quin ha estat un dels majors reptes?
Els requeriments acústics que cal aplicar per al funcionament d’un hotel, on l’acústica és molt important. Les grans alçades de l’espai i el joc de diferència d’alçades que s’ha aplicat en l’interiorisme han suposat un repte per al control de l’acústica.

Quines decisions s’han pres quant a sostenibilitat?
La decisió de no enderrocar per rehabilitar i reaprofitar l’arquitectura existent és un dels valors més importants pel qual hem optat. També s’ha millorat l’optimització tèrmica de l’edifici per mitjà d’aïllaments molt potents.

Quins elements atorguen singularitat al projecte?
Es tracta d’una intervenció que genera molta permeabilitat amb l’entorn, ja que incorpora un tipus d’activitat poc comuna fins a la data. A més, l’obertura de la mitgera cap a l’espai públic ha permès obrir l’edifici a l’entorn directe del barri. Concretament, a l’interior de l’illa, s’hi troba la plaça de les Vidrieries Llobregat, amb zones verdes i espais de joc infantil.