Hotel Novetats

  • Ubicació Barcelona
  • > Client Privat
  • Any 2014
  • Estat Construït
  • Categoria Arquitectura
  • Escala City
  • Equip OUA Group en col·laboració amb un altre despatx d’arquitectura

“La recuperació de l’espai interior d’illa és un detall que recull el projecte inicial de l’Eixample, i fer-lo realitat ens ha permès crear un nou espai públic”

Situat en un entorn privilegiat de l’Eixample de Barcelona, a tan sols cent metres de Plaça Catalunya, s’alça el nou Hotel Novetats. El projecte es caracteritza per la sobrietat i l’elegància amb què es realça l’estil neogòtic de la veïna Casa Rocamora i la manera en què es recupera l’interior de l’illa per a un ús públic.

La nova obra ofereix un joc de volums que crea interessants llums i ombres i aprofita al màxim els espais interiors i exteriors. Amb una superfície total de 8.400 m2, aquest nou hub urbà incorpora, a més de l’hotel de 5 estrelles i l’illa interior oberta a vianants, un terrat amb piscina, un espai comercial i de restauració i un aparcament soterrat. Ens en dona més detalls l’Àlex Gómez, un dels arquitectes d’OUA encarregat del projecte.

Quin és l’element més destacat de la proposta?
La volumetria de la façana, que és més fragmentada que la de la resta d’edificis de l’Eixample. Aquesta innovació en el joc de volums ens ha permès resoldre la transició amb la Casa Rocamora, emfatitzar el nou accés a l’interior d’illa públic i facilitar el màxim aprofitament dels espais interiors i exteriors. Així, hem potenciat les condicions d’il·luminació natural de les estances, hem reduït la despesa energètica i hem creat unes perspectives visuals atractives i respectuoses amb l’entorn.

Com influeix la ubicació en la definició del projecte?
El fet de tractar-se d’un projecte d’arquitectura urbana situat a l’eix neuràlgic de la ciutat converteix l’hotel en un espai de connexió estratègic no només amb aquesta, sinó amb tot el municipi.

D’aquí la voluntat del projecte d’aprofitar al màxim l’espai construïble, però també l’aposta per dinamitzar-lo i obrir-lo a la ciutadania. En aquest sentit, el diàleg amb diferents agents de l’Ajuntament i una anàlisi exhaustiva de l’urbanisme de la zona han fet possible un procés de disseny altament participatiu i han permès millorar la relació de l’edifici amb els espais adjacents.

Quins elements concrets faciliten la relació de l’edifici amb l’entorn?
La recuperació de l’espai interior d’illa, per exemple. És un detall que recull el concepte inicial de l’Eixample i fer-lo realitat ens ha permès crear un nou espai públic per als ciutadans. S’hi accedeix a través d’un gran passatge a doble alçada situat al carrer de Casp, en el qual la llum natural té un paper protagonista.

La planta es caracteritza per circular al voltant de dos patis disposats un a cada façana. Aquests patis atorguen llum i privacitat a les habitacions que els rodegen, a més d’aportar il·luminació zenital a la planta baixa de l’hotel.

Les terrasses són elements emblemàtics de la ciutat de Barcelona i aquest edifici és un clar exemple del potencial que se’n pot treure. Les hem projectat en diferents nivells, amb zones de vegetació horitzontal i vertical i sempre transitables, de manera que permetin gaudir als usuaris de l’hotel de les meravelloses vistes al Passeig de Gràcia i dibuixin noves perspectives sobre la Ciutat Comtal.

El repte més gran, però, ha estat generar una transició amable en la façana compartida amb la històrica Casa Rocamora.

Com es va encarar aquest canvi de llenguatge entre més d’un segle d’arquitectures?
Hem volgut crear contrast i continuïtat amb la Casa Rocamora. A través d’un conjunt de volums de línies senzilles, busquem realçar el conjunt arquitectònic dissenyat per Joaquim Bassegoda i Amigó el 1917. També hem buscat certes connexions per afavorir la transició entre les façanes: hem alineat la cornisa amb una paret opaca, hem triat una pedra artificial similar a la pedra de Montjuïc per crear homogeneïtat pel que fa a la textura i el color i, a través de grans obertures, hem replicat la geometria de la part superior de la Casa Rocamora.