Castellar del Vallès

  • Ubicació Castellar del Vallès
  • > Client Privat
  • Any 2017
  • Estat Construït
  • Categoria Arquitectura
  • Escala City
  • Equip OUA Group

“Vam treballar el volum com si fos una escultura de Chillida”

A l’hora de projectar nous edificis, és habitual trobar-se limitacions de normativa marcades per la morfologia de l’indret, les quals condicionen l’alçada, el volum, els materials i els colors. No és el cas d’aquest conjunt residencial de tres blocs amb zona comunitària i piscina a Castellar del Vallès. Aquí, la llibertat total i una predilecció del client per les terrasses va portar l’equip d’OUA, liderat per l’Òscar Company, a crear dues façanes molt diferents però unides per la seva materialitat, que donen al projecte amplitud, lluminositat, identitat i un aire escultural.

Com prenen forma les dues façanes de l’edifici?
La façana exterior, que dona al carrer, respecta i conserva la continuïtat amb el front urbà. La interior, en canvi, s’esglaona amb amples terrasses, establint una relació més amable amb l’espai comunitari de la zona de la piscina i aprofitant al màxim la radiació solar i l’orientació al sud de les façanes interiors. D’aquesta manera, tots els veïns poden gaudir del mateix espai de terrassa durant tot l’any. El conjunt, però, es llegeix de forma unitària. L’hem tractat com un objecte excavat pel jardí, treballant el volum com si fos una escultura de Chillida.

I què vol dir “treballar el volum com una escultura de Chillida”?
Com no teníem condicionants d’alçada, volum i altres normatives marcades per l’entorn, vam poder jugar amb la forma. Vam partir d’un bloc rectangular i vam anar fent talls per aconseguir els millors efectes de llum, com es fa sovint per esculpir. El joc de plens i buits evoca certes peces de Chillida.

A què respon la tria de materials i colors?
S’ha apostat per tres materials molt expressius: l’obra vista, vidre i alumini i acer negres. L’obra vista acabada en blanc li dona al volum un aire fresc i, al mateix temps, elegant. La important presència del vidre en ambdues façanes atorga transparència i permeabilitat als habitatges. Les tanques microperforades d’acer aporten un punt de sofisticació i connecten l’edifici a la base a manera d’elegant cinturó. Tot i l’expressivitat i la radicalitat en la tria de materials, en conjunt operen de forma discreta.

Quin paper té la llum en la definició del projecte?
La intervenció de la llum és un element clau, d’aquí la singularitat gairebé escultòrica del conjunt. Els grans finestrals de la façana de carrer i les grans terrasses de la façana interior d’illa, amb orientació nord-sud, aporten lluminositat a l’interior de tot l’habitatge, afavoreixen un màxim aprofitament del sol i permeten que es pugui establir una ventilació creuada natural que millora el confort tèrmic dels habitatges.

Com ha resultat la promoció?
Sent un projecte amb un pressupost d’execució ajustat, els resultats assolits pel que fa a la qualitat dels habitatges, l’experiència dels usuaris, la materialitat i la singularitat en l’aparença són molt satisfactoris. Com a arquitectes, ens hem d’arriscar a proposar solucions noves per al client que puguin aportar valor a les propostes. La limitació de recursos no ha de traduir-se necessàriament en projectes modestos.