Can Cadena i Ca l’Esteve

  • Ubicació Esplugues de Llobregat
  • > Client Privat
  • Any 2019
  • Estat En procés
  • Categoria Urbanisme
  • Escala City
  • Equip OUA

“Conservar el patrimoni no és incompatible amb el creixement organitzat de les nostres ciutats”

Un altre cas en el qual l’equip d’Urbanisme d’OUA aconsegueix modificar un Pla General Metropolità per poder recuperar i rehabilitar el conjunt de les masies de Can Cadena i Ca l’Esteve, a Esplugues de Llobregat. El projecte dona una segona vida a dos edificis emblemàtics construïts al segle XVIII i que havien estat ocupats i malmesos durant molts anys. Ens ho explica la Núria Noguer, cap del Departament d’Urbanisme d’OUA.

Quin és l’origen de les masies?
Ambdues construccions pertanyen a un conjunt molt més gran de masies de l’entorn d’Esplugues dedicades al conreu, les quals van existir fins a principis del 1992. Amb l’aplicació del Pla General Metropolità, l’any 2006 es va enderrocar part del conjunt de cases de camp que hi havia per donar pas a noves edificacions i a una plaça central. L’any 2016 tan sols van quedar les masies de Ca l’Esteve i Can Cadena; per tant, era molt important protegir aquest patrimoni.

Com s’assegura la protecció d’aquest patrimoni?
El projecte reordena l’espai i en defineix uns usos que permeten consolidar el conjunt i preservar la memòria històrica del lloc. Part d’aquesta feina implica indicar què cal recuperar, restaurar i preservar del que ja hi havia, i també documentar-se per tal de poder recuperar al màxim el seu estat original, sobretot pel que fa a Can Cadena.

Quins usos es dona a cada conjunt?
Can Cadena, per la volumetria representativa i per la seva ubicació, es destina a un nou equipament públic amb espai verd, aprofitant que la seva situació marca el límit entre la zona de polígons i oficines en relació amb els nous nuclis urbans i el centre històric d’Esplugues. Pel que fa a Ca l’Esteve, s’ha mantingut la seva façana i el seu ús inicial en forma d’habitatges que mantenen la tipologia de cases de planta baixa i primer pis que ja preexistien en l’entorn.

Quins equips han intervingut en el projecte?
L’equip d’Urbanisme ha desenvolupat tota l’estratègia a escala urbana i quant al projecte per donar lloc a la reparcel·lació i proposta de la distribució dels metres quadrats necessaris per poder protegir ambdós conjunts. Aquesta feina, però, ha estat possible gràcies a la intervenció de l’equip Jurídic, que ha permès poder fer les modificacions i esmenes pertinents al Pla General Metropolità.

Quin valor afegit aporta el projecte?
Reinterpretar planejaments obsolets permet proposar millores qualitatives que aportin valor a l’entorn i, de manera directa, als seus usuaris. En aquest cas, el valor del projecte és la seva capacitat d’analitzar i entendre el planejament, fet que permet trobar noves maneres de fer ciutat de manera més justa, igualitària i sostenible. La lliçó més gran del projecte és que conservar el patrimoni no és incompatible amb el creixement organitzat de les nostres ciutats i municipis.

Com és de sostenible una intervenció d’aquest tipus?
El projecte, ja que preserva i protegeix el patrimoni existent, es podria considerar una manera racional de preservar els recursos, perquè no s’enderroca per tornar a construir, sinó que es rehabilita per donar-li al conjunt una nova vida.