Autòdrom Terramar

  • Ubicació Sant Pere de Ribes
  • > Client Privat
  • Any 2019
  • Estat En procés
  • Categoria Urbanisme
  • Escala County / Territory
  • Equip OUA

“La nova ordenació busca reduir l’impacte ambiental del projecte, integrar-lo en el paisatge i preservar els valors connectors, biològics i ambientals de la zona”

L’autòdrom de Terramar, construït l’any 1923, es va convertir en el primer circuit automobilístic de l’Estat espanyol i el quart del món, tot i que va acollir curses durant un breu període. La Núria Noguer ens explica com, a través de dos instruments de planejament urbanístic, el projecte permet reconvertir aquest espai històric, fins ara en desús i desconegut per a la gran majoria del territori, en un nou centre d’activitat esportiva, cultural i de lleure.

En què consisteix el projecte?
El principal objectiu de la iniciativa és desenvolupar les condicions necessàries per poder implantar un centre d’esdeveniments relacionats amb el món de l’esport eqüestre i del motor a l’antic autòdrom de Terramar, així com un programa hoteler i de serveis complementaris vinculats a aquesta activitat principal, convertint un espai històric en desús i desconegut per a la gran majoria del territori en un nou centre d’activitats econòmiques.

Quines grans zones proposa el programa?
A l’espai central, vinculat a l’oval històric, s’ordena tot el programa d’esdeveniments. En aquest espai, es podran alternar, en funció de l’època de l’any, activitats eqüestres de competició i altres activitats de lleure i esportives a l’aire lliure. En concret, es preveuen tres concursos, exhibicions o competicions de cavalls. També s’hi podran celebrar festivals, fires i mostres de vehicles d’època o relacionades amb el món del motor, excloent les carreres de cotxes. Durant els esdeveniments esportius eqüestres, es permetrà l’accés gratuït al recinte.

També es defineix un sistema d’espais lliures de lleure i gaudi vinculats al passeig i recorreguts al voltant de l’àmbit d’actuació coherents amb els valors paisatgístics de l’entorn. La modificació estructura un recorregut circular al voltant de l’actuació que connecta les diferents zones verdes proposades (els parcs forestals, el parc de ribera i el nou passeig del costat sud), les dota de funcionalitat i, alhora, estructura l’àmbit d’actuació amb les diferents realitats del seu entorn, ordenant l’accessibilitat tant des dels teixits consolidats cap als recorreguts en sòl no urbanitzable com des del sòl urbà (ara aïllat) de Rocamar cap als teixits de Minivilles i Sitges.

A més, en el recorregut que transcorre al voltant de la Riera de Ribes, es reconeix l’entorn fluvial a través del sistema de valls de la riera, que comprèn les comunitats i els hàbitats d’interès ecològic que s’han de protegir, així com la zona de sistema hídric.

Quina ha estat la metodologia de desenvolupament del projecte?
La iniciativa s’ha consolidat després d’un llarg procés iniciat el 2016 i promogut per part del grup francoespanyol Grandprix. Durant tot el procés de desenvolupament, s’ha facilitat i fomentat la participació activa, no només dels propietaris de sòl, sinó de totes les administracions públiques, els ciutadans (especialment dels veïns de Rocamar i Minivilles), entitats, grups polítics i agents socials. La proposta aprovada és el resultat d’un llarg procés en el qual s’han compartit inquietuds, consideracions i suggeriments derivats de la participació i de les aportacions dels diferents organismes implicats, que, conjuntament, han permès una millor conceptualització del projecte i una millor adaptació al territori.

Com encaixa la proposta en el territori?
La localització a la comarca del Garraf respon bàsicament a aquests interessos: bon clima, proximitat a un aeroport (Barcelona-El Prat), accessibilitat, entorn atractiu, de qualitat i amb una oferta cultural, gastronòmica i paisatgística suggeridora, així com serveis i allotjaments qualificats.

Com dialoga la iniciativa amb el model econòmic i productiu del municipi?
El projecte evitarà el progressiu deteriorament d’aquesta instal·lació històrica i permetrà la conservació d’un element cabdal de la cultura automobilística catalana. En aquest entorn, la proposta de localitzar un espai econòmic i turístic integrat pot afegir valor i rendibilitat als equipaments i infraestructures de primer ordre que ja existeixen a la zona i, al mateix temps, a tota l’estructura turística de la costa de Barcelona. La proposta suposarà un nou atractiu turístic per al municipi i la comarca, que aportarà una inversió inicial de 25 milions d’euros i permetrà la creació de fins a 200 nous llocs de treball.

Com afecta la iniciativa al model de mobilitat actual i futura?
La proposta potencia i estructura la mobilitat dels vianants, les bicicletes i el transport públic (present i futur), donant un paper protagonista i principal al nou accés sud-est del recinte i amb la correcta relació del nou espai amb l’entorn. El projecte inclou mesures per fomentar l’ús dels modes de transport sostenibles en detriment del vehicle privat. Pel que fa al transport públic, l’anàlisi conclou que el servei existent pot absorbir la nova demanda generada, a excepció d’esdeveniments extraordinaris, per als quals es planteja la necessitat de busos llançadora. Pel que fa a l’ordenació de la mobilitat rodada, la proposta separa els fluxos de distribució a fi de minimitzar l’impacte en el seu entorn.

Quin és l’impacte ambiental de la iniciativa?
S’ha realitzat un ampli estudi per minimitzar l’impacte ambiental del projecte, integrar-lo en el paisatge i preservar els valors connectors, biològics i ambientals que li són propis i singulars a través d’una sèrie de detalls en la nova ordenació del sòl.