PMU Palau SUD

Localització: Terrassa
Any: 2019
Superficie total: 690,691 m²

Pla de Millora Urbana Palau SUD

Altres projectes