Amb aquesta mateixa filosofia i rigor analític, a OUA & ens hem associat amb diferents estudis i professionals del sector que ens permeten explorar nous territoris i noves línies formals.

OUA &
GAMMA

Dins del grup, OUA s’ha associat amb GAMMA —empresa d'arquitectura i urbanisme dirigida per Mauro Mas i Carles Cabellos— per ampliar els nostres serveis d'urbanisme i augmentar l’expertise dels nostres projectes.

OUA &
MIAS

Dins del grup, OUA s’ha associat amb MiAS Architects —el multipremiat estudi d’arquitectura i urbanisme fundat per Josep Miàs— per potenciar els nostres serveis més vinculats al paisatgisme, a l’espai urbà i a l’arquitectura singular. A més, ens aporta una major projecció internacional.