Efectivament: rigor analític. OUA Paper és l'espai on compartim alguns dels estudis que realitzem dia a dia i setmana a setmana des de les nostres oficines. Amb un tema central per a cada publicació, els diferents números contindran entrevistes, notícies i articles que donaran una àmplia visió sobre el sector en qüestió.

nº 1