La Plana Oest

Localització: Sitges
Any: 2022
Superficie sostre: 8.991 m²
Estat: Construït
Nombre d’habitatges: 70
Ús principal: Residencial
06

Altres projectes