Mont Roig del Camp – Sur 6

Enginyeria

Mont Roig del Camp – Sur 6

Enginyeria
 • Any: 2010
 • Localizació: Mont-Roig del Camp

Projecte d’urbanització associat a la proposta d’ordenació del sector SUD-6 Les Pobles Midi-1 que, d’una banda, garanteix un equilibri i una coherència urbanística amb la zona ja consolidada al sud de la ciutat jardí, alhora que resol de manera satisfactòria la connectivitat amb les comunicacions existents; de l’altra, integra paisatgísticament el sector atenuant-ne l’impacte a l’entorn, ja que el projecte es desenvolupa a la franja entre el mar i la carretera N-340.

 • Arquitectura:

  5%
 • Urbanisme:

  10%
 • Enginyeria:

  80%
 • Jurídic:

  5%
Tornar