Les Borges Blanques – PP2

Enginyeria

Les Borges Blanques – PP2

Enginyeria
 • Any: 2009
 • Localizació: Sector PP-2, Les Borges Blanques

Projecte d’urbanització associat a un sòl urbanitzable de desenvolupament residencial comprès entre l’avinguda de la Sardana i el carrer de la Marinada, ubicats al sud-est del nucli urbà, que generen una retícula ortogonal al seu voltant. El sector agrupa diverses tipologies d’habitatge aïllat unifamiliar i bifamiliar, unifamiliar en filera, plurifamiliar lliure i de protecció oficial.

 • Arquitectura:

  5%
 • Urbanisme:

  10%
 • Enginyeria:

  80%
 • Jurídic:

  5%
Tornar