La Granada – L’Estació

Enginyeria

La Granada – L’Estació

Enginyeria
 • Any: 2009
 • Localizació: Sector UA2 Estación, La Granada

Els terrenys sobre els quals es desenvolupa la urbanització estan situats a la franja que hi ha entre el carrer de Jacint Verdaguer i el de Sant Joan, i limiten al nord amb la plaça de Sant Joan.
L’àmbit té una forma allargada, molt irregular, amb una superfície total aproximada de 2,5 hectàrees i presenta un desnivell en el sentit sud-est. Dins de l’àmbit hi ha una línia elèctrica aèria de mitjana tensió que travessa el sector des del nord-est fins al sud-est que cal interceptar i reconduir per sota dels vials.

 • Arquitectura:

  5%
 • Urbanisme:

  10%
 • Enginyeria:

  80%
 • Jurídic:

  5%
Tornar