La Granada – Futureco

Enginyeria

La Granada – Futureco

Enginyeria
 • Any: 2017
 • Localizació: De la Carrerada, La Granada del Penedès

Desenvolupament de dos edificis: un de destinat a oficines, laboratoris i showroom (fase 1) i un altre per a producció i emmagatzematge (fase 2).
L’ordenació proposada consisteix en la creació d’una anella viària que comunica la futura implantació industrial amb el camí de la Canyada en un sol punt. El sistema d’espais lliures i zones verdes es disposa al voltant de l’àrea industrial tot conformant unes franges als límits del sector.

 • Arquitectura:

  5%
 • Urbanisme:

  10%
 • Enginyeria:

  80%
 • Jurídic:

  5%
Tornar