El Vendrell – La Creu

Enginyeria

El Vendrell – La Creu

Enginyeria
 • Any: 2003
 • Localizació: La Creu, El Vendrell

Projecte d’urbanització del pla parcial urbanístic en el qual es combina l’ús residencial, el terciari i el comercial al voltant d’un equipament públic d’interès supramunicipal.

 • Arquitectura:

  5%
 • Urbanisme:

  10%
 • Enginyeria:

  80%
 • Jurídic:

  5%
Tornar