Berga – Rasa dels Molins

Enginyeria

Berga – Rasa dels Molins

Enginyeria
 • Any: 2007
 • Localizació: Berga

La Rasa dels Molins suposa un gran espai verd no aprofitat per la ciutat i que al llarg del temps ha vist com el creixement urbà el deixava com a espai residual, potser per la complexitat de la topografia de l’àmbit, que presenta unes diferències de cotes considerables entre aquest i el sòl contigu.
El projecte d’urbanització desenvolupa geomètricament totes les solucions adoptades per a la seva accessibilitat i ús públic i també es rehabilita el sistema de sanejament de l’àmbit.

 • Arquitectura:

  5%
 • Urbanisme:

  10%
 • Enginyeria:

  80%
 • Jurídic:

  5%
Tornar