Barcelona – Lorda

Enginyeria

Barcelona – Lorda

Enginyeria
 • Any: 2014
 • Localizació: Mare de Deu de Lorda, 38, Barcelona

L’àmbit d’actuació s’emplaça als vessants de la serra de Collserola, de pendents molt pronunciats, que recull la presència d’hàbitats mediterranis i destaca per l’important paper que té com a connector biològic de la serralada Litoral.
L’accés es fa a través d’un carrer que s’ha d’urbanitzar per poder assolir l’accessibilitat a les parcel·les.

 • Arquitectura:

  10%
 • Urbanisme:

  10%
 • Enginyeria:

  70%
 • Jurídic:

  10%
Tornar