Hotel ME

Localització: Barcelona
Any: 2022
Superficie sostre: 34.596 m²
Estat: Construït
Ús principal: Hoteler
Hotel Me Barcelona

Altres projectes