Escola Ignasi Iglesias

Localització: Barcelona
Any: 2021
Superficie sostre: 4.739 m²
Estat: Construït
Ús principal: Equipament educatiu
04

Altres projectes