Arquitectura

Treballar amb un equip integral, des de múltiples punts de vista, des del coneixement i l’experiència, ens permet prendre la millor decisió per al teu projecte.

Oriol Serrat
Director d’Arquitectura
Arquitecte
Albert Solé
Arquitecte
BIM
Àlex Gómez
Arquitecte
Elena Casas
Arquitecta Tècnica
Postgrau de Direcció d'Execució Professional
Federico Imbrogiano
Arquitecte
Jordi Lluís Framis
Arquitecte
Postgrau en Rehabilitació
Jordi Ribó
Arquitecte
Laia Capellades
Arquitecta i Arquitecta Tècnica
Laura Coladas
Arquitecta
Maite Moya
Arquitecta
Postgrau en Comerç Exterior i Finances Internacionals
Rafel Gras
Arquitecte Tècnic
Postgrau de Patologies i Estudis Estructurals de Construccions Existents - Postgrau de Coordinador de Seguretat i Salut en la Construcció
Ramon Gòdia
Arquitecta
Santiago Garcés
Arquitecte
Màster en Arquitectura
Víctor Antequera
Arquitecte