Consell de Cent

Localització: Barcelona
Superficie sostre: 1.776 m²
Estat: En construcció
Nombre d’habitatges: 21
Ús principal: Residencial

Altres projectes