ARE de Lleida

Pla Director Urbanístic de l’Àrea Residencial Estratègica a Lleida.

ARE Montesa

Modificació Puntual del Pla Director Urbanístic “Àrea Residencial Estratègica de la Montesa” a Esplugues de Llobregat.