ARE de Lleida

Pla Director Urbanístic de l’Àrea Residencial Estratègica a Lleida.