Cap de Barbaria

Localització: Formentera
Superficie total: 476m²
Estat: En construcció
Nombre d’habitatges: 1
Ús principal: Residencial

Altres projectes