Autòdrom Terramar

Localització: Sant Pere de Ribes
Any: 2016
Superficie total: 51 ha
Estat: Aprovat inicialment
Ús principal: Hoteler

Modificació Puntual del Pla General d'Ordenació Urbana de Sant Pere de Ribes, Pla Especial Urbanístic en l'àmbit de l'autodrom de Terramar i Plans de Reparcel·lació.

El circuit forma part de l’inici de l’automobilisme a Espanya i de l’auge cultural d’aquesta zona del Garraf. Aquest espai, hereu de l’esplendor de la comarca a la fi del segle XIX i principis del XX, ha romàs en desús des dels anys 50 com a circuit i des dels 80 com a explotació agrícola.

L’objectiu principal d’aquesta iniciativa és desenvolupar les condicions necessàries per a poder implantar un centre d’esdeveniments en l’Autòdrom de Terramar, així com el programa hoteler i terciari complementari vinculat a aquesta activitat principal. Convertir aquest espai històric, ara en desús i desconegut per a la gran majoria del territori, en un nou pol d’activitats econòmiques del municipi i de la regió.

La proposta contempla la delimitació i ordenació d’una actuació unitària que, a través de dos instruments de planejament paral·lels -una modificació puntual del planejament i una actuació específica en sòl no urbanitzable- proporcioni una àrea de transició entre el sòl urbà i el no urbanitzable.

Han d’analitzar-se i entendre’s amb una concepció conjunta del conjunt del territori i de l’actuació. El projecte organitza activitats vinculades a esdeveniments esportius, culturals i d’oci, un programa hoteler i terciari i nous equipaments i espais lliures i els articula amb el seu entorn.

Altres projectes