Arribar a Bon Port

Localització: Tarragona
Superficie total: 44.117m²
Estat: Finalista
Nombre d’habitatges: –
Ús principal: Espai Públic/ Ciutat

És una aposta per a reforçar els recorreguts (ciutat-platja, ciutat-far, ciutat-port) alhora que es potencia el Port com a lloc de destinació i identitat.

La relació Port-Ciutat a Tarragona, s’ha anat millorant i endolcint al llarg del temps. Una gran referència és l’obertura del “Moll de la Costa” l’any 1986; des d’aquella data, s’ha convertit en un punt de destí i passeig per a la ciutat sent un clar referent de model de transformació i actualització d’usos, aportant valor i nous significats a la Ciutat.

Així i tot, queda treball per fer en aquest diàleg i convivència entre Port i Ciutat. Per a això, la proposta “Arribar a Port” és una aposta per a reforçar els recorreguts alhora que es potencia el Port com a lloc de destinació i identitat, reforçant la integració amb l’estructura urbana actual i integrant l’àmbit amb el seu entorn immediat re escalant i simplificant les infraestructures i generant espais públics amplis, enjardinats, equipats, accessibles i confortables, amb carrers pacificats i àrees específiques aptes per a acollir les demandes de la població.

La suma de tots els criteris abans exposats es concreta en un model d’un gran parc urbà, central i de referència, compost per un sistema de places, parcs i jardins interconnectats entre si, que mantenen cadascun el seu propi caràcter i la seva identitat original. Al seu torn, aquest gran parc que esdevé destí i referència actua com ròtula de relació dels tres fluxos de mobilitat principals: ciutat-platja, ciutat-far, ciutat-port.

Altres projectes