Sabadell – Sant Ferran

Arquitectura

Sabadell – Sant Ferran

Arquitectura
  • Any: 2017
  • Localizació: Sant Ferran, 157, Sabadell

Edifici de 3.500 m² de sostre i 30 habitatges plurifamiliars.

  • Arquitectura:

    90%
  • Urbanisme:

    10%
Tornar