Sabadell – Horta Novella

Arquitectura

Sabadell – Horta Novella

Arquitectura
 • Any: 2015
 • Localizació: Horta Novella, 34-40, Sant Cugat, 37-41, Sabadell

Projecte per a dos edificis plurifamiliars, tots dos distribuïts en una planta baixa, dues plantes pis i una planta sota coberta, per a un sostre total sobre rasant de 3.063 m². Totes dues edificacions comparteixen la zona interior comunitària i l’aparcament ubicat a la planta subterrània.

 • Arquitectura:

  80%
 • Urbanisme:

  10%
 • Jurídic:

  10%
Tornar