Barcelona – Banys Nous 14

Arquitectura

Barcelona – Banys Nous 14

Arquitectura
 • Any: 2015
 • Localizació: Banys Nous, 14, Barcelona

Rehabilitació de l’edifici de 1.494 m² construït el 1850 per millorar-ne l’estat de conservació i també per adequar tots els habitatges resultants a les condicions d’habitabilitat requerides.
L’edifici objecte d’intervenció està inclòs en un entorn o conjunt protegit amb nivell de protecció catalogat d’interès nacional (categoria A), per la qual cosa el projecte preveu la restauració dels elements d’interès patrimonial presents a les façanes i el vestíbul.

 • Arquitectura:

  80%
 • Urbanisme:

  10%
 • Jurídic:

  10%
Tornar