Argualas

Localització: Saragossa
Any: 2022
Superficie total: 42.460 m²
Superficie sostre: 43.193 m²
Estat: En curs
Nombre d’habitatges: 255
Ús principal: Mixt; Oficines i Residencial

Modificació Puntual del Pla General (MPG)

Aquesta realitat ofereix l’oportunitat de repensar l’àmbit amb un nou plantejament, una nova proposta que resolgui les mancances actuals i aprofiti el potencial per a generar un projecte il·lusionador que reassigni nous valors i significats a l’emplaçament:

– Integrar els espais lliures en el sistema general del municipi i de l’entorn, prolongant el corredor verd d’Oliver-Valdefierro i tancant una anella d’espais verds i equipaments.

– Connectar i articular els barris confrontants de Casablanca i Valdespartera amb la prolongació de carrers existents generant eixos destinats a la mobilitat activa.

– Dotar d’un front d’activitat econòmica en Via Ibèrica i un sòcol comercial reforçant les vies per als vianants de l’interior de l’àmbit. Incloure una zona residencial en forma de poma oberta amb zona comunitària orientada a sud.

– Integrar la mobilitat activa reforçant la connexió per als vianants entre els barris de Valdespartera i Casablanca, així com l’accés a l’àmbit de des de la parada de tramvia situada en la Via Ibèrica.

– Optimitzar els recorreguts dels vehicles motoritzats amb uns serveis viaris perimetrals per a millorar la qualitat de l’espai lliure dins de l’àmbit, destinant la major superfície possible al vianant.

Altres projectes