ARE Sant Joan Despí

Localització: Sant Joan Despí
Any: 2021
Superficie total: 26 ha
Superficie sostre: 181.427 m²
Estat: En curs
Nombre d’habitatges: 2.022
Ús principal: Residencial/ Espai públic

Àrea Residencial Estratègica Can Creixells

A nivell de ciutat, l’àmbit Can Creixells resulta una oportunitat per a cosir la trobada entre els municipis de Sant Joan Despí i Sant Feliu de Llobregat, de tal manera que es doni continuïtat als seus sistemes d’equipaments i espais lliures, així com al sistema viari. A partir del reconeixement de la imatge pública i forma urbana existent podem donar continuïtat als espais de l’oci i les activitats; el que serà una premissa bàsica per a relacionar-nos amb el teixit consolidat.

Es proposa la prolongació del carrer Major com a eix central de connexió i vertebrador del nou “parc central” ja que relliga l’entorn urbà i rural, i alhora, permet posar en valor Can Creixells com a nova centralitat urbana.

Can Creixells com una oportunitat per a resoldre la transició entre aquestes situacions diferents, generant espais qualitatius de relació amb el seu entorn immediat.

Relligar la prolongació del carrer Major, el carrer del Mig i el carrer Catalunya; eixos principals de l’estructura urbana de Sant Joan Despí com a elements centrals d’estructura i relació per a relligar el buit urbà existent amb el nucli de Sant Joan i el nucli de la ciutat esportiva i Sant Feliu a l’altre costat de la B-23.

Altres projectes