ARE de Lleida

Localització: Lleida
Any: 2022
Superficie total: 61 ha
Superficie sostre: 521.871 m²
Estat: En curso
Nombre d’habitatges: 3.929
Ús principal: Residencial

Pla Director Urbanístic de l'Àrea Residencial Estratègica a Lleida.

Altres projectes