Anglí 42

Localització: Barcelona
Any: 2018
Superficie sostre: 1.411 m2
Nombre d’habitatges: 4
Ús principal: Residencial plurifamiliar
20190613 INT-C-2-v02

Altres projectes

ARE de Lleida

Pla Director Urbanístic de l’Àrea Residencial Estratègica a Lleida.